ขอแจ้งปิดบัญชีธนาคารโครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

 

เรียนสมาชิก โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร 

เรามีความยินดีที่จะแจ้งความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ทางโครงการฯ ของเราได้ยื่นขอจดทะเบียนมูลนิธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีในนามของมูลนิธิ เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องในการดำเนินงานในทุกกรณี 


ทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดบัญชีธนาคารทั้ง 4 บัญชีของโครงการโดยมีบัญชีดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ สาขาออลซีซันส์  เลขที่ 037-0-05512-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาออลซีซันส์  เลขที่ 155-2-21869-2

ธนาคารกสิกรไทย สาขาออลซีซันส์  เลขที่ 617-2-10246-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญกรุง   เลขที่ 983-5-44931-7


เพื่อให้การคำนวณภาษีสิ้นสุดที่ปี 2560 และจะได้เริ่มต้นมูลนิธิอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือแมวจร สนับสนุนงานภาครัฐและเอกชนในการดูแลสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น 


ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณในความช่วยเหลือจากทุกท่านมาตลอด 11 ปี 


ในปีหน้าเราพร้อมกลับมาในรูปแบบของมูลนิธิ เพื่อทุกคนค่ะ


 

เข้าสู่หน้าหลัก 
 

 เข้าสู่หน้าหลัก