ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 127
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
เปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
dot
dot
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
dot
bulletความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของมูลนิธิฯ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletแบบฟอร์มรายงานผลการรักษา
bulletแมวจรที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ
bulletลงทะเบียนทำหมันสัญจร
bulletแบบสำรวจความคิดเห็น
dot
สนับสนุนมูลนิธิ
dot
ชำระเงินผ่าน PayPal
ตรวจสอบสถานะ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมทำหมันแมวจร
bulletกิจกรรมจำหน่ายสินค้า/หาบ้านให้แมวจร
bulletกิจกรรมแจกอาหารให้ผู้ดูแลแมวจร
bulletภาพกิจกรรมพิเศษ
dot
Link เพื่อนบ้าน
dot
Soi Dog Thailand
We Adopt Thailand
dot
ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ
dot
ศรีตรังโกลฟส์
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 127 article

 

ข้อกำหนดในการนำแมวเข้าร่วมทำหมันกับทางมูลนิธิฯ

กรุณาอ่านและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
เพื่อความปลอดภัยของน้องแมวของท่าน

  • แมวตัวเมียควรมีอายุประมาณ 5 เดือน ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2 กก.
  • แมวตัวผู้ควรมีอายุประมาณ 7-8 เดือน ขึ้นไป
  • แมวจะต้องได้รับการอดอาหาร และน้ำ ก่อนการทำหมัน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  • หากเป็นแมวตัวเมีย ต้อง ไม่ท้อง (หากไม่แน่ใจ กรุณานำน้องแมวไปรับการตรวจจากคุณหมอ ตามคลีนิค/รพส. ที่ท่านใช้บริการ)
  • แมวที่เข้ารับการทำหมันทุกตัว ต้องมีสุขภาพดี ไม่มีอาการป่วย ซึม หรือ ไม่สบาย หากน้องแมวเคยได้รับอุบัติเหตุ หรือ เคยได้รับการผ่าตัดในกรณีอื่นๆ กรุณาแจ้งอาสา เพื่อปรึกษาคุณหมอก่อนวางยาสลบ
  • การนำน้องแมวเข้าร่วมทำหมัน ต้องนำน้องแมวใส่ตระกร้าและมัดเชือกปากตระกร้าให้แน่นหรือกล่องสำหรับใส่สัตว์เลี้ยงที่มีความแข็งแรง และ แยก 1 ตัว/ตระกร้า หรือ 1ตัว/กล่อง   ทางมูลนิธิฯ จะทำการวางยาสลบน้องแมวในตระกร้า หรือ กล่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันน้องแมวตื่นตกใจ และหลุดหนี
  • ผู้นำแมวเข้าร่วมทำหมัน จะต้องมีกรง หรือพื้นที่สำหรับกักแมว เพื่อดูแลหลังทำหมันได้  โดยแมวตัวเมียจะต้องกักบริเวณไว้อย่างน้อย 5-7 วัน และเมื่อแผลแห้งดี ต้องทำการตัดไหม ก่อนปล่อยแมวกลับสู่ที่เดิม  ส่วนแมวตัวผู้จะต้องกักบริเวณไว้อย่างน้อย 1 คืน เพื่อให้แมวหายมึนจากฤทธิ์ของยาสลบ  หากต้องนำแมวเข้าฝากเพื่อดูแลหลังทำหมัน ผู้นำแมวมาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  • สำหรับแมวจร จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำหมัน แต่หากเป็นแมวที่มีเจ้าของ ทางมูลนิธิฯขอความกรุณาให้ช่วยหยอดกล่องบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ คุณหมอ ค่ายา ค่าวัคซีน และค่าเวชภัณฑ์ ในการทำกิจกรรมครั้งต่อๆไป อย่างน้อยตัวละ 300 บาท
 
 
 
ตระกร้า/กรง ที่ใส่น้องแมวมาทำหมัน ควรมีความมั่นคง แข็งแรง มีฝาปิดแน่นหนา 
สามารถป้องกันน้องแมวหลุดได้ และเนื่องจากหลังทำหมันแล้ว น้องแมวจะยังคงมึนฤทธิ์ยาสลบ 
ทำให้ไม่สามารถทรงตัวในท่านั่งได้ ดังนั้นตระกร้า/กรง ที่ใส่น้องแมว 
ควรจะมีขนาดพอเหมาะกับน้องแมวที่จะนอนกลับหลังจากทำหมันเสร็จ
 
 
 
 
 
อุปกรณ์สำหรับใส่แมวที่ถูกต้อง

อุปกรณ์สำหรับใส่แมวที่ ไม่ถูกต้อง
 
 
หากท่านลงทะเบียนแล้วมีเหตุไม่สามารถนำแมวไปร่วมทำหมันได้ 
กรุณาแจ้งยกเลิกได้ที่ 
https://goo.gl/forms/D8XaYf1RWX5yXCxF2 
 
 
 
 
 

เพื่อไม่ให้ทุกท่านต้องเสียเวลาในการไปรอคิวทำหมันในวันทำกิจกรรม
การลงทะเบียนในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะจัดลำดับคิวให้ท่าน
ตามช่วงเวลาที่ท่านแจ้งไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อกำหนดในการลงรับลำดับคิว

1. ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เป็นช่วงเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้การเรียกลำดับคิวอาจจะเร็ว หรือ ช้ากว่าช่วงเวลาที่กำหนดไว้  โดยมีปัจจัยที่ส่งผล ดังนี้

 - เพศของน้องแมวที่เข้าทำหมันในช่วงเวลานั้นๆ เนื่องจากน้องแมวเพศผู้ จะสามารถทำหมันได้เร็วกว่า เพศเมีย  ซึ่งหากมีน้องแมวเพศผู้เข้ารับการทำหมันในช่วงเวลานั้นมาก ก็จะทำให้การเรียกลำดับคิวเร็วขึ้น และในทางตรงข้าม หากมีน้องแมวเพศเมียเข้ารับการทำหมันในช่วงเวลานั้นมาก การเรียกลำดับคิวก็จะช้าลง

 - จำนวนคุณหมออาสาที่มาช่วยในครั้งนั้นๆ เนื่องจากทางมูลนิธิฯ จะมีคุณหมอหลักในกิจกรรมทำหมันแค่ 1 ท่าน นอกนั้นจะเป็นคุณหมออาสา ซึ่งในแต่ละครั้งไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะมีมาก หรือ น้อย  ดังนั้นหากมีคุณหมออาสาหลายท่าน การทำหมันและการเรียกคิวก็จะเร็วขึ้น 

2. หากท่านมาแสดงตัวที่จุดกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ได้ลงจองลำดับคิวไว้ แต่การเรียกลำดับคิวได้เลยลำดับคิวของท่านไปแล้ว ทางอาสาจะแทรกคิวของท่านให้ในลำดับคิวที่เหมาะสม  แต่หากท่านมาหลังจากช่วงเวลาที่ท่านได้ลงจองลำดับคิวไว้ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำคิวของท่านไปต่อเป็นคิวสุดท้ายของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะ  ดังนั้นขอให้ทุกท่านช่วยรักษาเวลา เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น

3. ทุกท่านที่ลงจองคิว กรุณามาแสดงตัวที่จุดกิจกรรม ก่อนเวลา 14.00 น.

4. ทางมูลนิธิฯ ให้สิทธิ์ 1 ท่าน / น้องแมวไม่เกิน 2 ตัว / 1 วัน  หากท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนทำหมันเกินกว่า 2 ตัว (เฉพาะในเคสเร่งด่วน) กรุณาติดต่อที่อีเมล์ info.rakmaw@gmail.com ทาง WM จะส่งเรื่องต่อให้กับทางคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและตอบกลับ

5. ทางมูลนิธิฯ จะมีโควต้าจำนวนหนึ่ง สำหรับน้องแมวจรของมูลนิธิฯ หรือ น้องแมวจรในเคสพิเศษ หรือ น้องแมวจรของเจ้าของสถานที่ ซึ่งอาจจะทะยอยแทรกคิวทำหมัน แต่ทั้งนี้จะพยายามไม่ให้กระทบคิวปกติ หรือ กระทบน้อยที่สุด ต้องขออภัยล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

6. สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนไม่ทัน รบกวนสอบถามมาทางอีเมล์ info.rakmaw@gmail.com ก่อนนะคะว่ามีคิวหรือเปล่า เพราะในหลายๆครั้ง จำนวนน้องแมวเกินกำลังของคุณหมอ ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยคะ

*******************************************

ขั้นตอนการจัดลำดับคิว

 *** ทางมูลนิธิฯ จะจัดลำดับคิวให้ตามลำดับที่ท่านกรอกแบบฟอร์ม โดยผู้ที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มและ Submit แบบฟอร์มก่อน ก็จะได้สิทธิ์ในการจองคิวตามช่วงเวลาที่ท่านระบุไว้ก่อน 

*******************************************

 
 ช่องที่มีสัญญลักษณ์  *  ต่อท้าย คือ ช่องข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอก
 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดในการนำน้องแมวเข้าร่วม
กิจกรรมทำหมันข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและยินดีที่จะปฎิบัติ
ตามข้อกำหนดทุกประการ

ตกลง ไม่ตกลง

 **ปิดรับลงทะเบียน***

 
  
และจะมีอีเมล์อัตโนมัติส่งถึงท่าน เพื่อยืนยันการส่งแบบฟอร์มสำเร็จ
หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ แสดงว่าท่านใส่อีเมล์ไม่ถูกต้อง
กรุณาติดต่อกลับที่อีเมล์ info.rakmaw@gmail.com
เพื่อแจ้งตรวจสอบข้อมูล (กรุณาตรวจสอบใน Junk mail ด้วยนะคะ)


 
 
 

 

 

 

 
 ลงทะเบียนทำหมันสัญจร

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมทำหมัน article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 133 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 132 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 129 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 128 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 126 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 125 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 124 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 123 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 122
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 121
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 120 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 119 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 118 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 117 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 116 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 115 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 114 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 113 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 112 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 111 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 110 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 109 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 108article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 107
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 106
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 105 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 104
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 103
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 102
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 100-101 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 99
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 98
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 97
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 96 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 95 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 94article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 93
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 92 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 90
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 89 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 88 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 87 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 86 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 85
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 84
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 83
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 82
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 80article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 79article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 78 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 77
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 76 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 75 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 74 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 73 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 72 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 71 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 69 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 68 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 67 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 66
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 65 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 64
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 63
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 62
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 61
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 60
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 58
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 57
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 56 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 54
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 53 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 52 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 51 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 50
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 49 article
ลงทะเบียนกิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 48 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
E-mail : rakmaw@gmail.com
Website : www.rakmaw.com
FaceBook : www.facebook.com/catroompantip