วัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของโครงการฯ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
เปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
dot
dot
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
dot
bulletความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของมูลนิธิฯ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletแบบฟอร์มรายงานผลการรักษา
bulletแมวจรที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ
bulletลงทะเบียนทำหมันสัญจร
bulletแบบสำรวจความคิดเห็น
dot
สนับสนุนมูลนิธิ
dot
ชำระเงินผ่าน PayPal
ตรวจสอบสถานะ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมทำหมันแมวจร
bulletกิจกรรมจำหน่ายสินค้า/หาบ้านให้แมวจร
bulletกิจกรรมแจกอาหารให้ผู้ดูแลแมวจร
bulletภาพกิจกรรมพิเศษ
dot
Link เพื่อนบ้าน
dot
Soi Dog Thailand
We Adopt Thailand
dot
ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ
dot
ศรีตรังโกลฟส์
วัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของโครงการฯ

 

วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
 
 • สนับสนุนการรักษาพยาบาลแมวจรจัดที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผู้รับอุปการะแมวจรจัด
 • ส่งเสริม สนับสนุน ภาครัฐ และเอกชน ให้มีการปกป้องการขยายพันธ์ุของแมวจรจัด
 • ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

 

กิจกรรมของ มูลนิธิ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
 
 1. กิจกรรม รักษ์แมว
 • วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาภาระ ค่ารักษาพยาบาลแมวจร แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการนำแมวจรที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาล
 • รายละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลทั้งจำนวน หรือบางส่วน ให้แก่ผู้ที่นำแมวจรที่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้ หรือสถานพยาบาลอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบ 
  โดยผู้ที่ขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จะต้องปฎิบัติและดำเนินการตามระเบียบว่าด้วย
  การขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ที่ทางมูลนิธิฯ กำหนด
 1. กิจกรรม ปันน้ำใจให้แมวจร
 • วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาภาระค่าอาหารแมว  แก่ผู้เลี้ยงแมวจรทั่วไป
 • รายละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จัดให้มีการแจกอาหารแมว แก่ผู้เลี้ยงแมวจรในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรือ อื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับความอนุเคราะห์ โดยพิจารณาจาก  สถานะของผู้รับความอนุเคราะห์ , สถานที่ที่แมวอยู่อาศัย   และ จำนวนแมวที่อยู่ในความดูแล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทางการเงินของมูลนิธิฯ เป็นสำคัญ
 1. กิจกรรม แมวเหมียว เหลียวหาบ้าน
 • วัตถุประสงค์ เพื่อหาผู้อุปถัมภ์แมวจร
 • รายละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จัดให้มีกิจกรรมหาบ้านให้แมวจร  โดยใช้พื้นที่ในงานแสดงสัตว์เลี้ยงต่างๆ  หรือ เช่าพื้นที่ในการทำกิจกรรมหาบ้านให้แมวจร  โดยคณะกรรมการของมูลนิธิฯ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม
 1. กิจกรรม เหมียวจอมป่วน ชวนเพื่อนทำหมัน
 • วัตถุประสงค์  เพื่อลดอัตราการเกิดของแมวจร
 • รายละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จัดให้มีกิจกรรมการทำหมันแมวจรตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรือ อื่นๆ  ตามที่มีผู้ร้องขอ  ทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้จัดหาแพทย์ ,ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการทำหมันแมวจร  และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม ในการให้ความอนุเคราะห์ตามที่มีผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอจะต้องปฎิบัติ และดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วย การขออนุเคราะห์การทำหมันแมวจร ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้  ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ อาจจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์การทำหมัน แก่ผู้เลี้ยงแมวที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่เป็นผู้มีรายได้น้อย  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำหมัน  และลดปัญหาการเกิดของลูกแมวที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการ  อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้นำแมวไปปล่อยตามวัด หรือสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก
 1. กิจกรรม สองมือ ร่วมใจ ให้แมวจร
 • วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 • รายละเอียดกิจกรรม  มูลนิธิฯ จัดให้มีกิจกรรมในการหารายได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ และ เพื่อเป็นค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลแมวในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ  ทางมูลนิธิฯ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่เกี่ยวกับแมว , สินค้าสำหรับผู้ที่รักแมว หรือสินค้าอื่นๆ   โดยสินค้าบางส่วนเป็นสินค้าที่มูลนิธิฯ จัดทำขึ้นเองเพื่อจำหน่าย หรือ จัดหามาจำหน่าย หรือ มีผู้บริจาคให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำมาจำหน่าย  อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังจัดให้มีการประมูลสินค้า ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำมาหารายได้ในการดำเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างลุล่วง
 


หมายเหตุ มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ลด/งด ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล อื่น หรือ ผู้ที่ระดมทุนขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอื่นให้กับตนเอง  ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นการกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ยังไม่มี หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

 
 
ยังมีน้องแมวจรอีกมากมาย ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ เมื่อท่านได้รับความช่วยเหลือแล้ว โปรดมีใจเมตตา แบ่งปันความช่วยเหลือนั้น ให้แก่น้องแมวจรตัวอื่นบ้าง  เพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาล  ในยามที่พวกเขาเจ็บป่วย
 

 
โครงการ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

ความเป็นมาของ โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร article
ร่วมบริจาค article
สมุดเยี่ยม articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
E-mail : rakmaw@gmail.com
Website : www.rakmaw.com
FaceBook : www.facebook.com/catroompantip