วัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของโครงการฯ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
dot
Line Add Friends
Calendar 2018
dot
เปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
dot
dot
Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
dot
bulletความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของโครงการฯ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletแบบฟอร์มรายงานผลการรักษา
bulletแมวจรที่โครงการฯให้ความช่วยเหลือ
bulletลงทะเบียนทำหมันสัญจร
bulletแบบสำรวจความคิดเห็น
dot
สนับสนุนโครงการ
dot
dot
ชำระเงินผ่าน PayPal
dot
ตรวจสอบสถานะ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมทำหมันแมวจร
bulletกิจกรรมจำหน่ายสินค้า/หาบ้านให้แมวจร
bulletกิจกรรมแจกอาหารให้ผู้ดูแลแมวจร
bulletภาพกิจกรรมพิเศษ
dot
Link เพื่อนบ้าน
dot
ครบเครื่องเรื่องชุดไทย
โครงการ เพื่อนข้างถนน
Soi Dog Thailand
We Adopt Thailand
dot
ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ
dot
วัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของโครงการฯ

 

วัตถุประสงค์ของ โครงการ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
 
 • เพื่อช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ที่นำแมวจรที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ไปรักษา
 • เพื่อช่วยทำหมันให้แก่แมวจร ที่อาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรืออื่นๆ
 • เพื่อช่วยหาผู้อุปถัมภ์ ให้แก่แมวจรที่ถูกทิ้งตามสถานที่ต่างๆ
 •  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารแมว โดยการแจกอาหารแมวให้กับผู้ที่เลี้ยงแมวจรที่อาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรืออื่นๆ

 

 

กิจกรรมของ โครงการ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
 
 1. กิจกรรม รักษ์แมว
 •  วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาภาระ ค่ารักษาพยาบาลแมวจร แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการนำแมวจรที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาล
 •  ราย ละเอียดกิจกรรม  โครงการฯ จะให้ความช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลทั้งจำนวน หรือบางส่วน ให้แก่ผู้ที่นำแมวจรที่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ทางโครงการฯกำหนดไว้ หรือสถานพยาบาลอื่นตามที่คณะกรรมการโครงการฯ มีมติเห็นชอบ  โดยผู้ที่ขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จะต้องปฎิบัติและดำเนินการตามระเบียบว่าด้วย การขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ที่ทางโครงการฯ กำหนด
 1. กิจกรรม ปันน้ำใจให้แมวจร
 • วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาภาระค่าอาหารแมว  แก่ผู้เลี้ยงแมวจรทั่วไป
 • ราย ละเอียดกิจกรรม  โครงการฯจัดให้มีการแจกอาหารแมว แก่ผู้เลี้ยงแมวจรในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรือ อื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการของโครงการฯ จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับความอนุเคราะห์ โดยพิจารณาจาก  สถานะของผู้รับความอนุเคราะห์ , สถานที่ที่แมวอยู่อาศัย   และ จำนวนแมวที่อยู่ในความดูแล
 1. กิจกรรม แมวเหมียว เหลียวหาบ้าน
 • วัตถุประสงค์ เพื่อหาผู้อุปถัมภ์แมวจร
 • ราย ละเอียดกิจกรรม  โครงการฯ จัดให้มีกิจกรรมหาบ้านให้แมวจร  โดยใช้พื้นที่ในงานแสดงสัตว์เลี้ยงต่างๆ  หรือ เช่าพื้นที่ในการทำกิจกรรมหาบ้านให้แมวจร  โดยคณะกรรมการของโครงการฯ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม
 1. กิจกรรม เหมียวจอมป่วน ชวนเพื่อนทำหมัน
 • วัตถุประสงค์  เพื่อลดอัตราการเกิดของแมวจร
 • ราย ละเอียดกิจกรรม  โครงการฯ จัดให้มีกิจกรรมการทำหมันแมวจรตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรือ อื่นๆ  ตามที่มีผู้ร้องขอ  ทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาแพทย์ ,ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการทำหมันแมวจร  และคณะกรรมการโครงการฯ จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสม ในการให้ความอนุเคราะห์ตามที่มีผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอจะต้องปฎิบัติ และดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วย การขออนุเคราะห์การทำหมันแมวจร ที่ทางโครงการฯกำหนดไว้  ทั้ง นี้ ทางโครงการฯ อาจจะพิจารณาให้ความอนุเคราะห์การทำหมัน แก่ผู้เลี้ยงแมวที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำหมัน  และลดปัญหาการเกิดของลูกแมวที่ผู้เลี้ยงไม่ต้องการ  อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้นำแมวไปปล่อยตามวัด หรือสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก
 1. กิจกรรม สองมือ ร่วมใจ ให้แมวจร
 •  วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ
 • ราย ละเอียดกิจกรรม  โครงการฯ จัดให้มีกิจกรรมในการหารายได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ และ เพื่อเป็นค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลแมวในความอุปถัมภ์ของโครงการฯ  ทางโครงการฯ จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่เกี่ยวกับแมว , สินค้าสำหรับผู้ที่รักแมว หรือสินค้าอื่นๆ   โดยสินค้าบางส่วนเป็นสินค้าที่โครงการฯ จัดทำขึ้นเองเพื่อจำหน่าย / จัดหามาจำหน่าย หรือมีผู้บริจาคให้กับโครงการฯ เพื่อนำมาจำหน่าย  อีกทั้งโครงการฯ ยังจัดให้มีการประมูลสินค้า ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับโครงการฯ เพื่อนำมาหารายได้ในการดำเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างลุล่วง
 


หมายเหตุ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ลด/งด ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล อื่น หรือ ผู้ที่ระดมทุนขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางอื่นให้กับตนเอง  ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางโครงการฯกำหนดไว้  อีกทั้งยังเป็นการกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ยังไม่มี หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

 
 
ยังมีน้องแมวจรอีกมากมาย ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ เมื่อท่านได้รับความช่วยเหลือแล้ว โปรดมีใจเมตตา แบ่งปันความช่วยเหลือนั้น ให้แก่น้องแมวจรตัวอื่นบ้าง  เพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาล  ในยามที่พวกเขาเจ็บป่วย
 

 
โครงการ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

ความเป็นมาของ โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร article
ร่วมบริจาค article
สมุดเยี่ยม articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
E-mail : rakmaw@gmail.com , info.rakmaw@gmail.com
Website : www.rakmaw.com
FaceBook : www.facebook.com/catroompantip