ดาวน์โหลดเอกสาร
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
เปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
dot
dot
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
dot
bulletความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของมูลนิธิฯ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletแบบฟอร์มรายงานผลการรักษา
bulletแมวจรที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ
bulletลงทะเบียนทำหมันสัญจร
bulletแบบสำรวจความคิดเห็น
dot
สนับสนุนมูลนิธิ
dot
ชำระเงินผ่าน PayPal
ตรวจสอบสถานะ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมทำหมันแมวจร
bulletกิจกรรมจำหน่ายสินค้า/หาบ้านให้แมวจร
bulletกิจกรรมแจกอาหารให้ผู้ดูแลแมวจร
bulletภาพกิจกรรมพิเศษ
dot
Link เพื่อนบ้าน
dot
Soi Dog Thailand
We Adopt Thailand
dot
ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ
dot
ศรีตรังโกลฟส์
ดาวน์โหลดเอกสาร article

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
(สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเคสจากทางคณะกรรมการมูลนิธิฯแล้วเท่านั้น)

หากต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือ กรุณาใช้แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ (ออนไลน์)
กรุณาคลิ๊ก
ที่นี่ เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มออนไลน์
 

การปฎิบัติตามระเบียบและยอมรับในหลักเกณฑ์การขอความช่วยเหลืออย่างเคร่งครัด
เป็นส่วนช่วยที่จะทำให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างราบรื่น

 

***  เอกสารทั้งหมดที่ส่งให้ทางมูลนิธิฯ กรุณาส่งแบบลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย ***

 

 ผู้ที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

  1. แบบฟอร์ม RAKMAW_A01 และลงนามในเอกสารทุกฉบับ  ส่งกลับมายังมูลนิธิฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสาร
  2. แบบฟอร์ม RAKMAW_A04 ใช้ในการสรุปผลอาการและการรักษา หลังจากที่การรักษาสิ้นสุดลง ให้ผู้ที่ขอความช่วยเหลือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม และส่งกลับมายังมูลนิธิฯ 
 

 

ผู้ที่มูลนิธิฯ มีมติให้ความช่วยเหลือ ทำหมันแมวจร กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้

  1. แบบฟอร์ม RAKMAW_B01 และ RAKMAW_B02 และลงนามในเอกสารทุกฉบับ  ส่งกลับมายังมูลนิธิฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองเอกสาร
 
กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงนามในเอกสาร 
การลงนามในเอกสารถือว่าผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ยอมรับ และ
พร้อมปฎิบัติ 
ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้

 

   
   
RAKMAW_A01.pdf RAKMAW_A04.pdf

ระเบียบการ , หลักเกณฑ์ และ แบบฟอร์ม ขอความช่วยเหลือ  ค่ารักษาพยาบาลแมวจร

ใบสรุปผลอาการ และการรักษา
   

 
RAKMAW_B01.pdf RAKMAW_B02.pdf

ระเบียบการขอความช่วยเหลือ ทำหมันแมวจร

แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ ทำหมันแมวจร

   
   
 
RAKMAW_C01.pdf  RAKMAW_D01.pdf
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 

 
ระเบียบการและหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
E-mail : rakmaw@gmail.com
Website : www.rakmaw.com
FaceBook : www.facebook.com/catroompantip