วิธีการดูแลแมวหลังทำหมัน และขั้นตอนการตัดไหม

ภาพการเตรียมความพร้อมแมวก่อนทำหมัน และการดูแลหลังทำหมัน

 

Visitors: 235,580