เดือน พ.ค.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค.2561

ยอดยกมา 804,635.88

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 31 พฤษภาคม  ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 31 พฤษภาคม    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 46  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 29 เคส รวม 75 เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน พฤษภาคม   ค่ะ

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 571,744