เดือน เม.ย.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2562

ยอดยกมา 2,506,852.95

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารกรุงไทย

 

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

 

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 26  เคส เคสใหม่เดือนนี้  21 เคส รวม 47  เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มกราคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้
1.บริจาค 155,464.73

2.rakmawrun2019 (322,713.08)

-รายรับยอดประมูล 13,490.00

 -รายจ่าย 4005.5 ค่าซองจัดส่งเสื้อและเหรียญ

 

-6483 ค่าจัดส่ง

-3300 เสื้อ 30 ตัว

-4382 ค่าจัดส่งเสื้อและเหรียญ

-38940

-23363.58

-10000

-245125

-604 ค่าส่งของประมูล

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 509,859