เดือน พ.ค.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

ยอดยกมา 2,115,866.52

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

 

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 พฤษภาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 29  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 29  เคส รวม 58 เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน พฤษภาคม  ค่ะ

 

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 183,211.04

 

ยอดเงินยกไปในเดือนนี้....

 

Visitors: 509,874