เดือน ส.ค.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

ยอดยกมา 1,968,701.69

statement 1 - 31 สิงหาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 สิงหาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

 

statement 1 - 31 สิงหาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 สิงหาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสที่มียอดเบิกจ่ายรวมทั้งยอดบริจาคแตละเคสจากเดือนที่แล้ว 26 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 29 เคส รวม 55 เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน สิงหาคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 122,423.36


2.ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี 4,500.00

3.19th Thailand Catshow2019   34,488.25

 

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 509,836