เดือน ธ.ค.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค.2562

ยอดยกมา 1,879,360.07

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค
เคสจากเดือนที่แล้ว 33 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 30  เคส รวม 63 เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน ธันวาคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 163,987.30

2.เอสพลานาดแคราย 14,500.00

3.ประมูล 4,750.00

4.ปฏิทินรักษ์แมว 2063 ผ้าพันคอ และพวงกุญแจ 193,688.58

- ยอดสนับสนุน 10,000

โรงพยาบาลสัตว์เอกชัย      10,000.00

- ยอดสั่งสินค้ามูลนิธิ 263,592.08

- ค่าสั่งทำพวงกุญแจ +ผ้าพันคอ 25,975

-ค่าจัดส่ง 2255

- ค่าอาหารแมวที่ห้องรักษ์แมว 30,007.50

- ค่าจัดส่ง 4000

 

- ค่าจัดส่ง 1795

- ค่าจัดส่ง 1425

- ค่าจัดส่ง 1402

 

- ค่าจัดส่ง 1478

- ค่าจัดส่ง 1816

-ค่าจัดส่ง 5825

- ค่าจัดส่ง 2264

- ค่าจัดส่ง 1661

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 509,836