เดือน เม.ย. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย.2563

ยอดยกมา 1,718,285.7

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 30 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 36 เคส รวม 66 เคส

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน เมษายน ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 183,196.35

2.พวงกุญแจ 11,620.00

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 509,849