รักษ์แมวปาร์ตี้ ครั้งที่ 12 ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

ภาพบรรยากาศงานรักษ์แมวปาร์ตี้ Love Me Love My Cat

@Event Square ชั้น 1 ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี

ในวันที่ 11-12-13 ก.ย. 63 เวลา 10.30-20.00 น.

ทำหมันวันเสาร์ แมวผู้ 49 ตัว เมีย 63 ตัว รวม 112 ตัว

ทำหมันวันอาทิตย์ แมวผู้ 61 ตัว เมีย 99 ตัว รวม 160 ตัว

รวม 272 ตัว

 

 แมวมาหาบ้านได้บ้าน 40 ตัว

 

ขอขอบคุณ

พื้นที่ตั้งฮั่วเส็งธนบุรีด้วยนะคะ

คุณหมอเล็ก คุณหมอจอน คุณหมอซึง

หมอจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชัยกับ กิจกรรมตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนฟรีด้วยนะคะ

เวชภัณฑ์ทำหมันบริจาคด้วยนะคะ

ผู้ที่มารับน้องแมวหาบ้านด้วยนะคะ

ผู้ที่แวะมาอุดหนุนสินค้าต่าง ๆ กันด้วยนะคะ

**** ครั้งนี้เราพาแมวหาบ้านมาเกือบครบทุกสีทุกพันธ์***

Visitors: 571,751