เดือน ต.ค. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค.2563

ยอดยกมา 1,448,993.49

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 39 เคส เคสใหม่เดือนนี้  43 เคส รวม 82 เคส

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน ตุลาคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 473,542.18


2.ปฏิทิน 2564, กระเป๋า, พวงกุญแจ 197,181.22

- ยอดสั่งซื้อปฎิทิน 217,388.22

- ค่าส่งไปรษณีย์ 7130

-ค่าส่งไปรษณีย์ 7339

- ค่าส่งไปรษณีย์ 2553

- ค่าส่งไปรษณีย์ 1113

- ค่าส่งไปรษณีย์ 2072

 พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 509,844