เดือน พ.ย. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ย. 2563

ยอดยกมา 1,842,462

statement 1 - 30 พฤศจิกายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 30 พฤศจิกายน ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 30 พฤศจิกายน ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 30 พฤศจิกายน ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 53 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 55 เคส รวม 108 เคส

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน พฤศจิกายน ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้
1.บริจาค 610,586.27


2.ปฏิทิน 2564, กระเป๋า, พวงกุญแจ 278,517.00

- ยอดสั่งซื้อ  305,550

 

- ค่าจัดส่ง 4543

 

- ค่าจัดส่ง 6507

 

- ค่าจัดส่ง 5198

 

- ค่าจัดส่ง 2949

 

-ค่าจัดส่ง 2740

 

- ค่าจัดส่ง 3400

 

-ค่าจัดส่ง 1696

 

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

 

Visitors: 509,842