ขอระดมทุนทำหมันที่จังหวัดชุมพร

ขอระดมทุนค่าทำหมันให้กับหมาแมวจำนวน 220 ตัว
ที่รอทำหมันอยู่ที่จังหวัดชุมพร
ค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 บาท
ทางมูลนิธิรักษ์แมวได้รับเมลล์จากคุณสมศรี ชุมพร แจ้งว่า
มีแมวประมาณ 160 ตัวและสุนัขประมาณ 60 ตัว
รวมแล้วประมาณ 220 ตัว
ทุกตัวไม่ได้ทำหมัน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์
จึงฉีดยาคุมจนมดลูกอักเสบกันหลายตัว
ได้ขอให้ทางมูลนิธิฯ ช่วยจัดกิจกรรมทำหมันสัญจร
ทางมูลนิธิรักษ์แมว จึงได้กำหนดเป็นวันที่ 1-2 พ.ค. นี้
และนอกจากจะได้ทำหมันแล้ว
ก็จะทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับหมาแมวที่ทำหมันทุกตัว
ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าเวชภัณฑ์ ค่าหมอ ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โดยสามารถบริจาคได้ที่

Visitors: 355,169