ทำหมันสัญจร 9 พค 64

กิจกรรมทำหมันสัญจร ชุมชน ณ คลองหลวง ปทุมธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนทำหมัน

Visitors: 386,641