ทำหมันสัญจร29-30-31พค64

ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก
ขอให้ไปจัดทำหมัน
จากวัดหนึ่งที่ภายในวัดทำหมันหมาแมวทั้งหมดแล้ว
ก็เริ่มแนะนำไปถึงวัดต่อ ๆ ไป


นอกจากนี้ ชาวบ้านก็เริ่มเห็นถึงความสำคัญของการทำหมัน
และสนใจที่จะพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาทำหมันร่วมกับทางวัดด้วย
กิจกรรมทำหมันที่วัด ณ จังหวัดตาก
ในวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ 29-30-31 พฤษภาคม 2564
งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้คือ 150,000 บาท สำหรับหมาแมวจำนวน 200 ตัว
โดยจะเป็น
1. ค่าเวชภัณฑ์ สำหรับทำหมันแมวและสุนัข
2. ค่าหมอ ค่าเดินทาง และอื่นๆ
สามารถสมทบทุนเพื่อให้กิจกรรมทำหมันสัญจรในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ที่
ชื่อบัญชี "มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร”

Visitors: 386,633