เดือน ธ.ค. 2563

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 2563

ยอดยกมา 1,829,828.48

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

 

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

 

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 53 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 55 เคส รวม 108 เคส

 รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน ธันวาคม ค่ะ


รายรับต่างๆของเดือนนี้
1.บริจาค 399,278.46


2.งาน Night at the Musuem 10 : The Cat Society 35,000.00


3.ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี ยอดเงินเข้าจากการจัดกิจกรรมทำหมัน+หาบ้าน ที่ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี 16,100.50


4.ปฏิทิน 2564, กระเป๋า, พวงกุญแจ 267,117.00

- ยอดสั่งปฎิทิน 304,322

-รวมค่าจัดส่งปฎิทิน

-10,580

- อุปกรณ์ส่งพัสดุ 2400

- ค่าจัดส่งปฎิทิน 9229

- ค่าจัดส่งปฎิทิน 4056

- ค่าจัดส่งปฎิทิน 3113

- ค่าจัดส่งปฎิทิน 2490

- ค่าจัดส่งปฎิทิน 717

- ค่าจัดส่งปฎิทิน 1965

- ค่าจัดส่งปฎิทิน 2655


พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

 

Visitors: 509,842