เดือน มกราคม 2564

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ม.ค. 2564

ยอดยกมา 2,179,656.53

statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

 statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

เคสที่ยังรักษาต่อเนื่อง 39 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 36 เคส รวม 75 เคส

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

 

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มกราคม ค่ะ


รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 425,577.54

2.ปฏิทิน 2564, กระเป๋า, พวงกุญแจ 6,725.00

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 509,841