ทำหมันสัญจร 23 พค 64

กิจกรรมทำหมันสัญจร สมาคม ณ บางกะปิ กทม.
ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

>ขั้นตอนการลงทะเบียนทำหมัน
(อ่านขั้นตอนการลงทะเบียนให้ครบทั้ง 6 ข้อก่อนลงทะเบียนนะคะ
ส่วนใหญ่คนมักจะอ่านแค่ 4 ข้อแรก จะทำให้ไม่ได้รับคิวทำหมันนะคะ)
1. แมวที่จะทำหมันได้
*เพศเมียทำได้ที่่อายุ 4 เดือนหรือน้ำหนักได้ 2 กิโลกรัม
*เพศผู้ทำได้ที่่อายุ 5 เดือนหรือมองเห็นไข่แล้ว
*แม่แมวทำหมันได้เมื่อลูกแมวกินอาหารเองได้แล้ว ประมาณ 45-60 วันหลังคลอด
2.เปิดให้ลงทะเบียนทำหมันได้คนละไม่เกิน 2 ตัว
(กรณีต้องการทำมากกว่า 2 ตัว ตอนแจ้งเบอร์มือถือให้ระบุจำนวนและความจำเป็นในการขอเพิ่มจำนวน)
3.กำหนดให้อุปกรณ์ที่ใส่แมวมาทำหมัน ได้แก่ 1. ตะกร้าฝาเดียวใบใหญ่ 2. บล๊อกใส่แมว 3.กรง
4.ลงทะเบียนทำหมันออนไลน์ได้ที่
แบบฟอร์มลงทะเบียนทำหมันสัญจร 
*คิวเต็มจะปิดรับทันที*
Visitors: 362,720