ประกาศการขอความช่วยเหลือ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
เปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
dot
dot
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
dot
bulletความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของมูลนิธิฯ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletแบบฟอร์มรายงานผลการรักษา
bulletแมวจรที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ
bulletลงทะเบียนทำหมันสัญจร
bulletแบบสำรวจความคิดเห็น
dot
สนับสนุนมูลนิธิ
dot
ชำระเงินผ่าน PayPal
ตรวจสอบสถานะ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมทำหมันแมวจร
bulletกิจกรรมจำหน่ายสินค้า/หาบ้านให้แมวจร
bulletกิจกรรมแจกอาหารให้ผู้ดูแลแมวจร
bulletภาพกิจกรรมพิเศษ
dot
Link เพื่อนบ้าน
dot
Soi Dog Thailand
We Adopt Thailand
dot
ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ
dot
ศรีตรังโกลฟส์
ประกาศการขอความช่วยเหลือ

 

ประกาศ.....

การขอความช่วยเหลือ ต้องทำผ่านทางแบบฟอร์มที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้เท่านั้น หากท่านติดขัดการกรอกแบบฟอร์มในส่วนใด กรุณาแจ้งที่อีเมล์ info.rakmaw@gmail.com

หากท่านไม่สามารถแนบไฟล์ได้ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ทางโครงการฯ ได้บริการจัดทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์สำหรับย่อรูปให้แล้ว (อยู่ในหน้าแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ) กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนทำการกรอกแบบฟอร์ม

 

******************

ขอความกรุณาด้วยนะคะ  ทางมูลนิธิฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่านตามหลักเกณฑ์ แต่งานด้านข้อมูลและเอกสารที่ต้องทำต่อจากท่านนั้นยังมีอีกมากมาย ช่วยทำตามระบบที่วางไว้ การทำงานต่อจากท่านจะได้ง่ายขึ้นคะ


ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือคะ

 

ข้อกำหนดโดยย่อ
ในการขอความช่วยเหลือค่ารักษาแมวจรกับทางมูลนิธิรักษ์แมวฯ

ข้อกำหนดในการขอความช่วยเหลือ (ฉบับเต็ม)  และ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

1.  เป็นแมวจร หรือ แมวที่ไม่มีผู้รับเป็นเจ้าของ หรือ แมวหาบ้านที่เพิ่งรับเข้ามาดูแลไม่เกิน 1 เดือน

2.  สามารถสำรองจ่ายค่ารักษาได้

3.  สามารถอัพเดทอาการของแมว และรายงานผลการรักษาให้ทางมูลนิธิฯ รับทราบได้ อย่างน้อย
ทุก ๆ 7 วัน  โดยผ่านแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาที่ทางมูลนิธิฯจัดทำไว้ให้

4.  ไม่ได้เปิดรับบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว

5.  รับทราบข้อจำกัดของทางมูลนิธิฯ ว่าไม่ได้มีอาสาเพียงพอในการดำเนินการแทน ดังนั้นเจ้าของเคสจะต้องเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมด ตั้งแต่การพาแมวไปรักษา รายงานผลการรักษา จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษา และนำแมวกลับสู่ที่เดิมหรือประกาศหาผู้รับอุปการะ 

6.  หากค่ารักษาที่ทางมูลนิธิฯ ช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อค่ารักษาทั้งหมด  เจ้าของเคสยินดีออกค่ารักษาส่วนต่างที่เกิดขึ้น

7. มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลย้อนหลัง ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์ม
ขอความช่วยเหลือ (ออนไลน์)


ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดในการขอความช่วยเหลือค่ารักษาแมวจรกับทางมูลนิธิรักษ์แมวฯ ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น


*** การเข้ากรอกแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ ทางมูลนิธิฯ ถือว่าท่านได้ศึกษาและรับทราบ
ข้อกำหนด ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ต่างๆ ในการขอความช่วยเหลือ เป็นอย่างดีแล้ว
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม มติของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด ***

 เข้าสู่หน้าแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
 

 
ประกาศ

วิธีการย่อรูป
ประกาศการรายงานผลการรักษา articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
E-mail : rakmaw@gmail.com
Website : www.rakmaw.com
FaceBook : www.facebook.com/catroompantip