ระเบียบการการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
เปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
dot
dot
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
dot
bulletความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ /กิจกรรม ของมูลนิธิฯ
dot
dot
bulletแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
bulletดาวน์โหลดเอกสาร
bulletแบบฟอร์มรายงานผลการรักษา
bulletแมวจรที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ
bulletลงทะเบียนทำหมันสัญจร
bulletแบบสำรวจความคิดเห็น
dot
สนับสนุนมูลนิธิ
dot
ชำระเงินผ่าน PayPal
ตรวจสอบสถานะ EMS และ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletกิจกรรมทำหมันแมวจร
bulletกิจกรรมจำหน่ายสินค้า/หาบ้านให้แมวจร
bulletกิจกรรมแจกอาหารให้ผู้ดูแลแมวจร
bulletภาพกิจกรรมพิเศษ
dot
Link เพื่อนบ้าน
dot
Soi Dog Thailand
We Adopt Thailand
dot
ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจ
dot
ศรีตรังโกลฟส์
ระเบียบการการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล article

 

กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนลงนามในเอกสาร 
การลงนามในเอกสารถือว่าผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ยอมรับ และ พร้อมปฎิบัติ
ตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ ที่ทางมูลนิธิฯกำหนดไว้

 

ระเบียบการขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแมวจร

 1. แมวจร หมายถึง แมวที่ไม่มีเจ้าของ และอาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะ เช่น วัด , ตลาด , ชุมชน หรืออื่นๆ
   
 2. ฉุกเฉิน หมายถึง อาการเจ็บป่วยตามคำวินิจฉัยของสัตวแพทย์ ว่าแมวจะต้องได้รับการรักษาในทันที มิฉะนั้นแมวอาจพิการ หรือถึงแก่ชีวิต
   
 3. ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ , ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ , ค่าบริการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล

 4. ผู้ร้องขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาลแมวจรให้ครบถ้วน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ www.rakmaw.com  (เมนู แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ) เมื่อทางมูลนิธิฯมีมติรับให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือนำแมวจรเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดก็ได้ ตามที่เห็นว่าสะดวกและเหมาะสม
   
 5. ในกรณีฉุกเฉิน  ทางมูลนิธิฯ ยินยอมให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือนำแมวจรเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยไม่ต้องรอมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ หลังจากนั้น ผู้ร้องขอความช่วยเหลือต้องทำการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯได้รับแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์
 6.  เมื่อทางคณะกรรมการของมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือดาวน์โหลดเอกสาร และลงนามในเอกสารทุกฉบับ  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองโดยให้จัดส่งเอกสารที่ลงนามแล้วทั้งหมดให้กับมูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มูลนิธิฯ มีมติรับให้ความช่วยเหลือ
   
 7. ผู้ร้องขอความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตามอาการ ผลการรักษา พร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของแมวจรที่ขอความช่วยเหลือให้กับสถานพยาบาล และรายงานผลการรักษาให้กับทางมูลนิธิฯ ได้รับทราบ ผ่านทางแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาออนไลน์ที่www.rakmaw.com (เมนู แบบฟอร์มรายงานผลการรักษา) พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุก 7 วัน หากผู้ร้องความช่วยเหลือรายงานผลการรักษาให้กับทางมูลนิธิฯ ได้รับทราบเกิน 7 วัน มูลนิธิฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังให้เพียง 7 วัน โดยนับย้อนหลังจากวันที่มูลนิธิฯ ได้รับแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาพยาบาลออนไลน์ (ต้องแนบไฟล์ภาพเอกสารการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลที่ต้องการเบิกในแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาออนไลน์ทุกครั้ง โดยทางมูลนิธิฯ จะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารการชำระเงินฉบับจริงแล้วเท่านั้น)

 8. ในกรณีที่ผู้ร้องขอขาดการรายงานผลการรักษา หรือขาดการติดต่อกับทางมูลนิธิฯ เป็นระยะเวลาเกิน 15 วัน นับจากวันที่รายงานผลการรักษา หรือวันที่ผู้ร้องขอติดต่อกับทางมูลนิธิฯครั้งสุดท้ายโดยไม่มีเหตุอันควร ทางมูลนิธิฯจะถือว่าการรักษานั้นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเคสนั้นทันที  และในกรณีนี้ ทางผู้ร้องขอจะไม่สามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลใดๆที่ยังคงค้างการเบิกสำหรับเคสนั้นๆได้อีก ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นก่อน หรือหลัง วันที่ทางมูลนิธิฯทำการปิดเคส  
   
 9. เมื่อการรักษาดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้นำแมวจรกลับไปที่เดิมโดยมีผู้ดูแล หรือ นำแมวจรมาประกาศหาผู้รับอุปการะ ทั้งนี้แมวจรทุกตัวจะต้องได้รับการทำหมัน (หากสามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อสุขภาพแมวจร) ก่อนนำกลับไปที่เดิม หรือก่อนนำมาประกาศหาผู้รับอุปการะ
   
 10. มติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็นข้อยุติ 
 

 
ระเบียบการและหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
E-mail : rakmaw@gmail.com
Website : www.rakmaw.com
FaceBook : www.facebook.com/catroompantip