กิจกรรมทำหมันสัญจรครั้งที่ 360 ปทุมธานี 2 เมษ 66

กิจกรรมทำหมันสัญจรวัด ณ ปทุมธานี ในวันที่ 2 เม.ย. 66
ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำหมันแมวเพศเมีย 203 ตัว

แมวเพศผู้ 161 ตัว

รวมทำหมัน 364 ตัว

รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมุลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

Visitors: 547,006