กิจกรรมทำหมันสัญจรปี 2563

ทำหมันสัญจรปี 2563

จัดกิจกรรมทั้งหมด 42 ครั้ง

ทำหมันแมวเพศเมีย 3914 ตัว

แมวเพศผู้ 2244 ตัว

สุนัขเพศเมีย 548 ตัว

สุนัขเพศผู้ 319 ตัว

รวมทั้งหมด 7025 ตัว

เฉลี่ยทำหมันได้ต่อ 1 กิจกรรม 167 ตัว

Visitors: 671,794