กิจกรรมทำหมันสัญจรปี 2565

ทำหมันสัญจรปี 2565

จัดกิจกรรมทั้งหมด 79 ครั้ง

ทำหมันแมวเพศเมีย 9718 ตัว

แมวเพศผู้ 5596 ตัว

สุนัขเพศเมีย 738 ตัว

สุนัขเพศผู้ 466 ตัว

รวมทั้งหมด 16518 ตัว

เฉลี่ยทำหมันได้ต่อ 1 กิจกรรม 209 ตัว

Visitors: 656,120