กิจกรรมทำหมันสัญจร ปี2566

ทำหมันสัญจรปี 2566 จัดกิจกรรมทั้งหมด 62 ครั้ง

ทำหมันแมวเพศเมีย 11096 ตัว

แมวเพศผู้ 6250 ตัว

สุนัขเพศเมีย 200 ตัว

สุนัขเพศผู้ 79 ตัว

รวมทั้งหมด 17625 ตัว

เฉลี่ยทำหมันได้ต่อ 1 กิจกรรม 284 ตัว

โดยในปีนี้จะเน้นทำหมันแมวเป็นหลักนะคะ

Visitors: 656,123