กิจกรรมทำหมันสัญจรปี 2564

ทำหมันสัญจรปี 2564

จัดกิจกรรมทั้งหมด 59 ครั้ง

ทำหมันแมวเพศเมีย 8219 ตัว

แมวเพศผู้ 4467 ตัว

สุนัขเพศเมีย 1262 ตัว

สุนัขเพศผู้ 449 ตัว

รวมทั้งหมด 14397 ตัว

เฉลี่ยทำหมันได้ต่อ 1 กิจกรรม 244 ตัว

Visitors: 656,106