กิจกรรมทำหมันสัญจรครั้งที่332 ป้อมปราบ 5 พย 65

กิจกรรมทำหมันสัญจรวัด ณ ป้อมปราบ กทม.
ในวันเสาร์ที่5 พฤศจิกายน 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้
ทำหมันแมวเพศเมีย 195 ตัว
แมวเพศผู้ 122 ตัว
รวม 317 ตัว
รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมุลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums
Visitors: 614,693