กิจกรรมทำหมันสัญจร ครั้งที่ 356 เซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 4และ5 มีค 66

กิจกรรมทำหมันสัญจร ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 4-5 มี.ค. 66
ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์

ทำหมันแมวเพศเมีย 101 ตัว
แมวเพศผู้ 85 ตัว
รวม 186 ตัว
วันอาทิตย์
ทำหมันแมวเพศเมีย 112 ตัว
แมวเพศผู้ 66 ตัว
รวม 178 ตัว
รวม 2 วันทำหมัน 364 ตัว
 
รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมุลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums
Visitors: 547,006