ทำหมันครั้งที่325 ชุมพร 1-2 ตค 2565

กิจกรรมทำหมันสัญจร เทศบาล ณ จ.ชุมพร ในวันที่ 1-2 ตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้
วันเสาร์ทำหมันแมวเพศเมีย 66 ตัว แมวเพศผู้ 43 ตัว
สุนัขเพศเมีย 46 ตัว สุนัขเพศผู้ 11 ตัว
รวม166 ตัว
วันอาทิตย์ทำหมันแมวเพศเมีย 28 ตัว แมวเพศผู้ 19 ตัว
สุนัขเพศเมีย 57 ตัว สุนัขเพศผู้ 9 ตัว
รวม 113 ตัว
สองวันทำหมันรวม 279 ตัว

รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

Visitors: 646,409