ทำหมันสัญจรครั้งที่323 สมุทรสงคราม 24 กย 2565

ทำหมันสัญจรวัด ณ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 24 ก.ย.65
 
สัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์ทีมทำหมันไปทำหมันกันที่วัดแห่งหนึ่ง แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
ตามคำเชิญชวนของคุณหนึ่งพ่อมัฌเช
 
 
 
 
 
 
 
ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้
แมวเพศผู้ 79 ตัว แมวเพศเมีย 152 ตัว
สุนัข เพศผู้ 3 ตัวสุนัขเพศเมีย 7 ตัว
รวม 241 ตัว
 
Visitors: 646,422