ทำหมันสัญจร ครั้งที่ 324 อยุธยา 25 กย 2565

ทำหมันสัญจรวัด ณ อ.บางบาล จ.อยุธยา 25 ก.ย.65
 
สัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ทีมทำหมันไปทำหมันกันที่วัดแห่งหนึ่ง
อ.บางบาล จ.อยุธยาตามคำเชิญชวนของคุณปา ทีมแมวหมาอยุธยา
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้
แมวเพศผู้ 79 ตัว แมวเพศเมีย 150 ตัว
รวม 229 ตัว
 
Visitors: 614,685