ทำหมันสัญจร ครั้งที่ 340 วัดสันตยาราม นครนายก 10 ธค 65

กิจกรรมทำหมันสัญจรวัด ณ จ.นครนายก
ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 65

 

 

 

 

 

 

 

 


ได้ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปดังนี้
ทำหมันแมวเพศเมีย 222 ตัว แมวเพศผู้ 106 ตัว
รวม 328 ตัว

รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมุลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

Visitors: 614,692