โรงพยาบาลสัตว์และคลินิก

ชื่อสถานพยาบาล / เวลาทำการ โทรศัพท์

 โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร (ม.มหิดล  ศาลายา)
ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ทางด้ายอายุรกรรม ศัลยกรรม และคลีนิคเฉพาะทาง
คลีนิคในเวลาราชการ เสาร์-พฤหัสบดี 08.30 - 15.30  ศุกร์ 08.30-11.30
คลีนิคพิเศษนอกเวลาราชการ เปิดทุกวัน 17.00 - 20.00 , เสาร์-อาทิตย์ 
08.30 - 15.30 น.
คลีนิคฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ 
เปิดทุกวัน 08.30 - 20.00 น.

***หมายเหตุ ช่วงวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ เปิดให้บริการเฉพาะคลีนิคฉุกเฉิน***
www.vs.mahidol.ac.th/hospital

*** มีบริการ Pet Taxi สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 086-622-4386, 
080-942-0808 ***

 02-441-5245-6
 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนกอายุรกรรม จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 15.00  เสาร์ -อาทิตย์ 08.30 - 11.00
แผนกฉุกเฉิน  ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
คลีนิควินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจ จ. - ศ. 08.00 - 15.00  ส. -อา. 08.30 - 11.00
คลีนิคโรคไต จ. - ศ. 08.00 - 15.00  ส. -อา. 08.30 - 11.00
คลีนิคโรคตา จ. - ศ. 08.00 - 16.00  ส. -อา. 08.30 - 11.00

คลีนิคผิวหนัง อังคาร - พฤหัสบดี 08.30 - 15.00  อาทิตย์ 08.30 - 11.00
คลีนิคมะเร็ง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 15.00
คลีนิคสมบูรณ์พันธุ์  จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 15.00  เสาร์ -อาทิตย์ 08.30 - 11.00
คลีนิคนก และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ พุธ 13.00 - 15.00  อา. 08.30 - 11.00
คลีนิคโรคออร์โธปิดิกส์ ระบบประสาท แดละเวชศาลตร์ฟื้นฟู พฤหัสบดี - ศุกร์ 08.00 - 11.00
http://www.vet.chula.ac.th
 
02-2189715 ต่อ 715
02-2189752 ต่อ 752
02-2189766 ต่อ 766
02-2189766 ต่อ 766
02-2189757-8 ต่อ 757 , 758
02-2189769 ต่อ 769
02-2189766 ต่อ 766
02-2189766 ต่อ 766
02-2189764 ต่อ 764
02-2189766 ต่อ 766
02-2189759 ต่อ 759
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จันทร์ - พฤหัสบดี  08.30 - 15.30  เปิดรับบัตร 07.00 - 15.30
ศุกร์ และ วันหยุดราชการ 08.30 - 11.00 เปิดรับบัตร 07.00 - 11.00
ทุกวัน 18.00 - 20.00  เปิดรับบัตร 17.30 - 20.00
ฉุกเฉิน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คลีนิคพิเศษ
หน่วยโรคระบบประสาท  จันทร์ - พฤหัสบดี 13.00 - 15.30 น.,
วันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 08.30 - 11.00 น.

หน่วยโรคระบบประสาทและฝั่งเข็ม วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 08.30 - 11.00 น.

หน่วยโรคหัวใจ  จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี 09.00 - 11.45 น. พุธ, ศุกร์ 09.00 - 11.00 น.  วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 09.00 - 11.45 น.

หน่วยโรคผิวหนัง  จันทร์ 09.00 - 15.00 น., อังคาร 08.30 - 15.00 น.,
พุธ, พฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น., ศุกร์ 09.00 - 11.00 น.
วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2,3 ของทุกเดือน 08.30 - 11.00 น.

หน่วยโรคตา  อังคาร 08.30 - 15.30 น., พุธและศุกร์ 08.30 - 11.00 น.
วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน และวันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน 08.30 - 11.00 น.

หน่วยโรคไต และขับถ่ายปัสสาวะ  จันทร์และพุธ 09.00 - 11.30 น., พฤหัสบดีและศุกร์ 09.00 - 11.00 น.

หน่วยเนื้องอก  จันทร์และศุกร์ 08.30 - 11.00 น., พุธ 09.00 - 15.30 น.

หน่วยโรคแมว  จันทร์ 08.30 - 15.30 น., อังคารและพฤหัสบดี 08.30 - 11.00 น. วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน 08.30 - 11.00 น.

หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ  จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 15.30 น., ศุกร์ 08.30 - 11.00 น.

หน่วยสัตว์น้ำ  จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 15.30 น., ศุกร์ 08.30 - 11.00 น.

หน่วยกล้องส่องตรวจ  พุธ 13.00 - 16.30 น., พฤหัสบดี 08.30 - 15.30 น.
วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน 08.30 - 11.00 น.

หน่วยธนาคารเลือด  จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 - 15.30 น. ศุกร์ - เสาร์ 08.30 - 12.00 น.

หน่วยฝังเข็ม  จันทร์ 09.00 - 12.00 น.


หน่วยธาราบำบัด  จันทร์ - พฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น., ศุกร์ 09.00 - 11.00 น.
หน่วยสมุนไพร  ศุกร์ 09.00 - 11.00 น.
http://hospital.vet.ku.ac.th/
02-9428756-9

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

เปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์ - พฤหัสบดี08.30 - 16.30 , 17.00 - 20.00
ศุกร์08.30 - 12.00 , 17.00 - 20.00
เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ09.00 - 14.00 , 17.00 - 20.00
http://vth.kps.ku.ac.th/index.htm

034-351901-3 ต่อ 2101-3

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

เปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์-พฤหัส08:30-16:00 น
ศุกร์08:30-11:30 น
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ08:30-16:00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ17:00-19:30 น
http://www.vthh.vet.ku.ac.th/index.html

032-909234-5

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

https://www.facebook.com/vetnp.ku.ac.th/

032-389182
โรงพยาบาลสัตว์ สุวรรณชาด (ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์)
ทุกวัน 09.00-21.00
02 729 5706-7
โรงพยาบาลสัตว์ เกศรี  (รามคำแหง 124)
จ.-ศ. 10.00-21.00   ส.-อา 09.00-21.00
02 373 4712

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.- ศ 09.00 - 16.30  คลีนิคนอกเวลา 17.00 - 20.00 
ส.-อา 09.00 - 16.00   
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

http://vet.kku.ac.th/hospital/index.html

0 4336 4490
โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จ.- อ. เช้า 09.00 - 11.30 บ่าย 13.00 - 19.30  
พ. เช้า 09.00-11.30  บ่าย ปิดทำการ
พฤ.- ศ. เช้า 09.00 - 11.30 บ่าย 13.00 - 19.300  
ส.- อา. เช้า 09.00 - 11.30 บ่าย 13.00 - 17.00 
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์   * ผ่าตัดศัลยกรรมโทรนัดล่วงหน้า
http://www.vet.mut.ac.th/sah/index.php
02  988 3655 ต่อ 4118 , 4119
084 455 0925

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ – อาทิตย์ ทุกวัน : เปิดรับบัตรเวลา 08.30 - 16.00 น.
เริ่มรักษา 09.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน )
คลินิกนอกเวลา: 17.00 - 19.00 น. (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด)

คลีนิคฉุกเฉิน
เปิดรักษาตั้งแต่ 2 ทุ่ม ถึง 8 โมงเช้า ( เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ) 
โทร. 053-948032
http://www.vet.cmu.ac.th/web/SmallAnimalHospital/index.php

0 5394 8031

เขตบางพลัด

คลีนิครักสัตว์ (คุณหมอปาน ผศ.ดร.สพญ.ศุภร  ฟุ้งลัดดา) ตรงข้ามโลตัสจรัญสนิทวงศ์
เปิดทำการ จ.-ศ. 17.00 - 21.00  ส.-อา. 09.00 - 12.00

คลีนิคสุรัชต์สัตวแพทย์ (คุณหมอสุรัชต์)
เปิดทำการทุกวัน 12.00 - 22.00 มีที่รับฝากสัตว์ค้างคืน อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ X-Ray , อัลตร้าซาวด์ , เครื่องวัดความดัน , ตู้อบ และ อื่นๆ02 435-0803
 


02 881-1820 , 02 435-7007
081 623-1585

เขตบางกะปิ

รพส.เกศรี ซอยรามคำแหง124  เปิดทำการทุกวัน 10.00 - 21.00

รพส.บางกะปิ ปากซอยนวมินทร์7  เปิดทำการทุกวัน 09.00 - 20.0002 373-4712

02 374-6349

เขตบางเขน

คลีนิค พลหโยธิน48 รักษาสัตว์ (คุณหมอบุ๊ค) 
เปิดทำการ จ.- ศ. 09.00 - 21.00 น. และ ส.-อา. 9.00-20.30 น.

รพส.รัตนโกสินทร์  18/279-280  ซ.วัชรพล14  หน้า ม.คาซาลีน่า (ใกล้ รร.รัตนโกสินทร์)

รพส.เกษตรนวมินทร์ (น.สพ.พายุ ศรีศุภร)
เปิดทำการทุกวัน 10.00 - 22.00  
ตั้งอยู่บนถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตรนวมินทร์) ตรงกับเสาตอม่อที่ 23 ถ้ามาจากม.เกษตรฯ ให้ลอดอุโมงค์ข้ามแยกเกษตรมาประมาณ 1 ก.ม. รพส.จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
https://www.facebook.com/kaset.nawamin.pet.hospital02 955-7346


02 994 0027 , 02 153 2049 , 
081 454 8123

02-561-4378-9 , 085-072-4646

เขตบางกอกน้อย

เอส ที เพ็ทแคร์ (คุณหมอจอม) สามแยกไฟฉาย เปิดทำการทุกวัน 10.00 - 20.00


02 866-2516

เขตลาดพร้าว

รพส.หมาแมวยิ้มแฉ่ง (คุณหมอซี) ซอยลาดพร้าว 101 
เปิดทำการทุกวัน 09.00 - 24.00

รพส.เล็กลาดพร้าว (ลาดพร้าวซอย7 ซ.ข้างคาร์ฟูร์ลาดพร้าว เข้าซอยประมาณ 50 ม.) เปิดทำการ จ.-ศ. 10.00 - 20.00   ส.-อ. 10.00 - 17.0002 375-1837
 

02 511-5045

เขตสายไหม

รพส.กุลธดารักษาสัตว์ (คุณหมอต้อง) ซอยสายไหม 31 (เข้าซอยประมาณ 100 ม.)
เปิดทำการ อ. - อา. 10.00 - 20.00 ( หยุดทุกวันจันทร์)

https://www.facebook.com/หมอต้อง-กุลธาดา08 5920 8445
เขตห้วยขวาง

คลีนิครัชดารักษาสัตว์ (คุณหมออ้วน) อยู่ระหว่างซอยประชารษฎร์บำเพ็ญ 20 - 21 เปิดทำการ ทุกวัน 17.00 - 20.00  น.
 

02 277-9421
เขตคลองเตย

รพส.ไอเพ็ท (คุณหมอดา)  4384/1-3 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. (ตรงข้าม รพ.กล้วยน้ำไท) เปิดทำการทุกวัน 9.00 - 21.00 น.  
www.ipethospital.com

 

02 3902598 , 081 9033390

เขตภาษีเจริญ

ธีระพงษ์รักษาสัตว์ ระหว่างซ.เพชรเกษม24-24/1 ตรงข้ามรพ.พญาไท3 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ เปิดทำการ 10.00-21.00 จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

 

02-457-5420

เขตบางนา

เจริญพงษ์ สัตวแพทย์  73 ซอยอุดมสุข 53 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 เปิดทำการทุกวัน เวลา 09:00-20:30

 

0-2746-6162

จ.ปทุมธานี

คลีนิค Happy Pet คุณหมอโบว์ อ.ลำลูกกา (คลอง2)
fb : 
คลีนิครักษาสัตว์แฮปปี้เพ็ท

 

086 0999 694

   
   

รายชื่อ อาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้านต่างๆ

คุณหมอปราณี เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคตา
คลีนิค ปราณี สัตวแพทย์  36/11 ถนนแจ้งวัฒนะ เปิด จ.-ศ. 17.30-20.00 และ ส.-อา. 14.00-18.00 น.

คุณหมอ มีนา เชี่ยวชาญการรักษาโรคผิวหนัง
ประจำอยู่ที่ รพส.จุฬา และ รพส. Pet Direct (ทองหล่อ)

คุณหมอ ดรุต เชี่ยวชาญการรักษาด้านฟัน
ประจำอยู่ที่ พหลโยธิน48 รักษาสัตว์

คุณหมอ กัมปนาท เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
รพส.ประดิพัทธ์  อ.-ศ. 17.00-20.00 น.

คุณหมอ สิรันดร์ เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม และขูดหินปูน
ประจำอยู่ที่ รพส.รัตนโกสินทร์ ซ.วัชรพล14

คุณหมอ กรกฎ (คุณหมอกบ) เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมกระดูก
ประจำอยู่ที่ รพส.เมตตา  ม.เชียงใหม่แลนด์  ถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่

คุณหมอรุ่งโรจน์ เฃี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
ประจำอยู่ที่ รพส.เจริญสุข (เอกมัย ซอย5) อ.-พฤ. 20.00 -24.00 น. และ  อา. 9.00-17.00 น.

คุณหมอกรองทอง  เชี่ยวชาญการรักษาโดยวิธีฝังเข็ม
คุณหมอ เป็นแพทย์เฉพาะทางอยู่ที่ รพส.ภัทรพัฒน์  ซ.อ่อนนุช44 

 

02 574 5918

 


 

02 955 7346
 

02 618 7799
 

02 994 0027
 


 

02 391 9707 , 02 391 6469

 

02 742 0030-31


 

Visitors: 638,559