ตารางการฉีดวัคซีน

ตารางการฉีดวัคซีน
 

ขออธิบายกลุ่มของวัคซีนในแมวก่อนนะครับ แบ่งคร่าวๆเป็น 2 กลุ่ม
1.Feline core vaccine  คือกลุ่มที่จำเป็นหรือควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำ
- วัคซีนพิษสุนัขบ้า
- วัคซีนไข้หัด และหวัดติดต่อในแมว (บางที่เรียกว่าวัคซีนรวมแมว)

2.Feline optional วัคซีนทางเลือก (ทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแมวที่จะติดเชื้อ)
- วัคซีนลิวคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว)
- FIP (เยื่อบุช่องท้องอักเสบ)
- FIV หรือ เอดส์แมว

Feline Core Vaccinations (วัคซีนที่สำคัญจำเป็นต้องทำ)
- วัคซีนชนิดที่ 1 วัคซีนไข้หัด หวัดติดต่อแมว ฉีดครั้งแรกที่อายุ 2 เดือน (ฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนัง)
 จากนั้นอีกประมาณ 3 อาทิตย์ กระตุ้นซ้ำเข็มที่ 2
 เมื่อครบแล้วกระตุ้น ปีล่ะ 1 ครั้ง
 
- วัคซีนพิษสุนัขบ้า feline rabies vaccine (ฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนัง)
 ฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ 3 เดือน
 จากนั้นกระตุ้นปีล่ะ 1 ครั้ง
 

***หมายเหตุ  ปกติโดยทั่วๆไปฉีดวัคซีนจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณหัวไหล่  แต่ที่แนะนำว่าฉีดใต้ผิวหนัง บริเวณขาแต่ละข้างนั้น  น่าจะเพื่อแยกและระบุได้ในกรณีที่แพ้วัคซีนจนขนร่วงหรือเป็นก้อนใต้ผิวหนัง  จะได้รู้ว่าเกิดจากวัคซีนตัวไหน และอีกจุดประสงค์หนึ่งคือในกรณีที่ฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันเดียว การฉีดแยกบริเวณนั้น เพื่อให้ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงจุดที่ฉีดวัคซีนนั้นแบ่งกันทำหน้าที่สร้าง ภูมิคุ้มกัน

Feline optional วัคซีนทางเลือก (ทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแมวที่จะติดเชื้อ)
- วัคซีนลิวคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว : Feline Leukemia)
 ฉีดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน (ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง)
 จากนั้นอีกประมาณ 3 อาทิตย์ กระตุ้นซ้ำเข็มที่ 2
 เมื่อครบแล้วกระตุ้น ปีล่ะ 1 ครั้ง

- ส่วนวัคซีน FIP ตอนนี้น่าจะมีแค่บริษัทเดียว คือของบริษัท Pfizer
 เป็นวัคซีนแบบหยอดจมูก
 หยอดครั้งแรกเมื่อแมวอายุ 4 เดือนขึ้นไป
 จากนั้นอีก 3-4 อาทิตย์ หยอดครั้งที่ 2
 เมื่อครบแล้ว หยอดซ้ำ ทุกๆปี

- ส่วน FIV หรือ เอดส์แมว ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่บริษัทเดียว คือ FORT DODGE
 เป็นวัคซีนแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
 ฉีดครั้งแรกได้เมื่ออายุ 2 เดือน
 ฉีดครั้งที่สองเมื่ออายุ 3 เดือน
 ฉีดครั้งที่สามเมื่อายุ 4 เดือน
 จากนั้นกระตุ้นปีล่ะครั้ง

 

ที่มา : www.click2vet.com

 

เครดิตภาพ : https://www.facebook.com/HealthyPetZociety/

Visitors: 671,891