เดือน ม.ค.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2562

ยอดยกมา 1,000,572.28

statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

 

statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารกรุงไทย

 

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

 

statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

 

statement 1 - 31 มกราคม ของธนาคารกสิกรไทย

 

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว เคส 16 เคสใหม่เดือนนี้ 42 เคส รวม 58 เคส

 รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มกราคม ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค            243,317.83

2.ปฏิทิน 2019    58,108.02

-รายจ่ายค่าจัดส่งปฏิทิน 8993

3.เมเจอร์รังสิต (24,750.00)

-รายจ่าย 24750

4.rakmaw run 2019   755,972.16

-ยอดบริจาค      915,407.16

(เป็นยอดที่ผู้สมัครลงวิ่ง + สนับสนุนมูลนิธิฯ)

ยอดเงินตามหมายเลขสมัครจะอยู่ในรายละเอียดของธนาคารค่ะ

-ยอดรายจ่าย 160,000

5.กล่องบริจาค 4,200.00

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 589,602