เดือน ก.พ.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดยกมา 1,800,943.03

statement 1 - 28 กุมภาพันธ์ ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

statement 1 - 28 กุมภาพันธ์ ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

 

statement 1 - 28 กุมภาพันธ์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

 

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

 

statement 1 - 28 กุมภาพันธ์ ของธนาคารกสิกรไทย

 

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 27  เคส เคสใหม่เดือนนี้  16 เคส รวม 43 เคส

 

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน กุมภาพันธ์ ค่ะ....

 

รายรับต่างๆของเดือนนี้

1.บริจาค 155,196.79

2.ปฏิทิน 2019 1,354.00

-ยอดสนับสนุนปฎิทิน 3330

-รายจ่ายจัดส่งปฎิทิน 1976

3.Rakmaw Run 2019   1,405,883.94

-ยอดบริจาคและสนับสนุน 1,560,982.94 

(เป็นยอดที่ผู้สมัครลงวิ่ง + สนับสนุนมูลนิธิฯ)

ยอดเงินตามหมายเลขสมัครจะอยู่ในรายละเอียดของธนาคารค่ะ

-ค่าใช้จ่ายการจัดงาน  449+154650

4.เมเจอร์รังสิต 21,713.25

- ยอดสนับสนุน 3000

5.กล่องบริจาค 6,025.50

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 524,525