เดือน ก.พ.61

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 28 ก.พ..2561

ยอดยกมา 188,808.54

statement 1 - 28 กุมภาพันธ์ ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 28 กุมภาพันธ์   ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ


statement 1 - 28 กุมภาพันธ์    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 28 กุมภาพันธ์  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ
 รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

 

ไม่มีเคสจากเดือนก่อน  เคสใหม่เดือนนี้  20 เคส รวม 20  เคส


รวมค่าใช้จ่ายของเดือน กุมภาพันธ์   ค่ะ

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 571,741