เดือน มี.ค.61

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 มี.ค.2561

ยอดยกมา 231,471.63

statement 1 - 31 มีนาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 31 มีนาคม  ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 31 มีนาคม    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 31 มีนาคม  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ


 


รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

 เคสจากเดือนที่แล้ว 20  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 37  เคส รวม  57  เคส

 

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มีนาคม   ค่ะ

 พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....


 

Visitors: 571,741