เดือน เม.ย.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย.2561

ยอดยกมา 366,058.25

statement 1 - 30 เมษายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 30 เมษายน  ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 30 เมษายน    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 30 เมษายน  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ
รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 41 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 21   เคส รวม 62  เคส

 

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน เมษายน   ค่ะ


พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....


   

Visitors: 571,748