เดือน มิ.ย.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย.2561

ยอดยกมา 1,068,191.91

statement 1 - 30 มิถุนายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 30 มิถุนายน  ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 30 มิถุนายน    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

 

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 30 มิถุนายน ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ


 

 

 

 

 

 

 

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

 

เคสจากเดือนที่แล้ว 38 เคส เคสใหม่ในเดือนนี้ 24 เคส รวม 62 เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน มิถุนายน ค่ะ

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 571,748