เดือน ก.ค.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค.2561

ยอดยกมา 1,079,827.20

statement 1 - 31 กรกฎาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 31 กรกฎาคม  ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 31 กรกฎาคม    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ (book bank)รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 31 กรกฎาคม ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ


 

 

 

 

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 55  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 23  เคส รวม 78  เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน กรกฎาคม   ค่ะ

 พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 571,744