เดือน ส.ค.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค.2561

ยอดยกมา 875,402.80

statement 1 - 31 สิงหาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 31 สิงหาคม   ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 31 สิงหาคม    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ (book bank)รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 31 สิงหาคม  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ
รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว  35  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 39  เคส รวม 74  เคส


รวมค่าใช้จ่ายของเดือน สิงหาคม   ค่ะ

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

  

Visitors: 571,741