เดือน ก.ย.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2561

ยอดยกมา  908,533.54

statement 1 - 30 กันยายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 30 กันยายน   ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 30 กันยายน    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 30 กันยายน  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ
 รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 49  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 31 เคส รวม 80  เคส


รวมค่าใช้จ่ายของเดือน กันยายน  ค่ะ


พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 571,744