เดือน ต.ค.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31ตุลาคม 2561

ยอดยกมา 841,734.50

statement 1 - 31 ตุลาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 31 ตุลาคม   ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 31 ตุลาคม    ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 31 ตุลาคม  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ


รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 33  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 33  เคส รวม 66  เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน ตุลาคม  ค่ะ

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 571,744