เดือน พ.ย.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดยกมา 913,587.13

statement 1 - 30 พฤศจิกายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 30 พฤศจิกายน  ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 30 พฤศจิกายน  ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 30 พฤศจิกายน  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ


 รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 40 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 23 เคส รวม  63 เคส

 

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน พฤศจิกายน  ค่ะ


พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

Visitors: 571,744