เดือน ธ.ค.2561

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 31ธันวาคม 2561

ยอดยกมา 1,169,610.75

statement 1 - 31 ธันวาคม ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะรายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะstatement 1 - 31 ธันวาคม  ของธนาคารกรุงไทยรายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะstatement 1 - 31 ธันวาคม  ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะstatement 1 - 31 ธันวาคม  ของธนาคารกสิกรไทยรายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

่รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว  39  เคส เคสใหม่เดือนนี้ 27  เคส รวม 66  เคส     

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน ธันวาคม ค่ะ

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้ ....

 

 

Visitors: 571,744