ทำหมันสัญจรโรงเรียนแถวประชาชื่น

กิจกรรมทำหมันโรงเรียนแถวประชาชื่น

ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 9.30-16.00 น.

ทำหมัน แมวเพศผู้ 67 เพศเมีย 27 รวมทั้งหมด 94 ตัว

-/\- ขอขอบคุณทางสถานที่รวมถึงอาหาร ขนม และน้ำดื่มเพื่อรับรองคุณหมอและอาสาด้วยนะคะ

-/\- ขอขอบคุณคุณหมอเล็กและทีมงาน

-/\- ขอบคุณอาสา พี่ปุ๋ม ฝน ป้อง จอย ณา กิฟท์ เบียร์ ด้วยนะคะ

Visitors: 571,744