ทำหมันสัญจรวัดแถวแม่กลอง

กิจกรรมทำหมันสัญจรวัดแถวแม่กลอง ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 9.30-16.00 น.

ทำหมัน แมวเพศผู้ 17 เพศเมีย 25

ทำหมัน หมา เพศเมีย 3 ตัว

รวมทั้งหมด 45 ตัว

-/\- ขอขอบคุณทางสถานที่รวมถึงอาหาร ขนม และน้ำดื่มเพื่อรับรองคุณหมอและอาสาด้วยนะคะ

-/\- ขอขอบคุณคุณหมอเล็ก และทีมงาน

-/\- ขอบคุณอาสา พี่ปุ๋ม ฝน ป้อง จอย กิฟท์ เบียร์ หญิง ด้วยนะคะ

Visitors: 656,098