เดือน ก.ย.2562

แจงรายละเอียด รายรับ - จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 30 ก.ย.2562

ยอดยกมา 1,878,302.29

statement 1 - 30 กันยายน ของธนาคารกรุงเทพ ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารกรุงเทพค่ะ

 

statement 1 - 30 กันยายน ของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดของธนาคารกรุงไทย ค่ะ

 

statement 1 - 30 กันยายน ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ

รายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์ ค่ะ

 

statement 1 - 30 กันยายน ของธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดธนาคารกสิกรไทยค่ะ

รวมเคส ค่ารักษาพยาบาลและยอดบริจาค

เคสจากเดือนที่แล้ว 24 เคส เคสใหม่เดือนนี้ 30 เคส รวม 54 เคส

รวมค่าใช้จ่ายของเดือน กันยายน ค่ะ

รายรับต่างๆของเดือนนี้..

1.บริจาค 258,101.58

2.Love Me Love My Cat ตั้งฮั่วเส็งธนบุรี 33,804

- ยอดสมทบจากสินค้าในงาน 26,004

- ยอดสนับสนุน 7,800

3.See พาราไดซ์ปาร์คศรีนครินทร์ 27,922

- ยอดสมทบ จำหน่านสินค้า และบริจาคในงาน 17,922

- ยอดสนับสนุน 10,000

4.ปฏิทินรักษ์แมว 2020 (150,943.93)

- ค่าจัดพิมพ์ 150000+-87540

- ยอดบริจาคสั่งซื้อปฎิทิน 86,596.07

พร้อมกับยอดเงินยกไปในเดือนนี้.... 

Visitors: 589,602